Sastanak sa polaznicima obuke iz engleskog jezika za zaposlenike Univerziteta u Bihaću

04.10.2019 - 07:30

U četvrtak, 3.10.2019. godine u prostorijama Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održan je sastanak sa polaznicima obuke iz engleskog jezika za zaposlenike Univerziteta u Bihaću. Sastanku su osim polaznika prisustvovali i prorektorica za NIR i međuuniverzitetsku saradnju prof. dr. Amela Čalo, te predavači, doc. dr. Edin Dupanović, mr. sc. Enes Dedić i Džalila Muharemagić, MA. Tema sastanka bila je prezentacija načina realizacije obuke, materijala koji će biti korišteni u toku obuke, te termina održavanja. 

Obuka iz engleskog jezika za zaposlenike Univerziteta u Bihaću rezultat je inicijative Ureda Prorektora za NIR i međuuniverzitetsku saradnju i Ureda Prorektora za nastavu i studentska pitanja, kojom se nastoje realizirati strateški ciljevi Strategije za internacionalizaciju Univerziteta u Bihaću 2018-2023., te ispuniti preporuke Komisije za akreditaciju Univerziteta u Bihaću iz 2015. godine. U tom smislu je i Senat Univerziteta u Bihaću na svojoj 43. sjednici održanoj 27.9.2019. godine donio odluku o usvajanju inicijative za pokretanje obuke u akademskoj 2019/20. godini. 

Obuka je predviđena za sve zaposlenike Univerziteta, a prijave za obuku su vršene u toku mjeseca septembra putem poziva objavljenog na službenim stranicama fakulteta i Univerziteta u Bihaću. Obuka će se realizirati prateći akademski kalendar i održavanje nastave u zimskom i ljetnom semestru, a polaznici su raspoređeni u tri grupe u skladu sa CEFR nivoima poznavanja jezika, dok će sadržaj nastave biti usmjeren na engleski jezik za akademske namjene.