Rektorica (v. d.) Univerziteta u Bihaću učestvovala na Petom Rektorskom forumu univerziteta Jugoistočke Europe i Zapadnog Balkana

06.12.2019 - 08:30

Vršiteljica dužnosti rektora Univerziteta u Bihaću prof. dr. Dženana Gačo, učestvovala je na Petom rektorskom forumu univerziteta Jugoistočne Europe i Zapadnog Balkana koji je 4.12.2019. održan na Univerzitetu u Ljubljani. Forumu su prisustvovali rektori i predstavnici sa oko 30 univerziteta iz regije. 

U toku održavanja Rektorskog foruma potpisan je Poslovnik o radu foruma radi učinkovitog ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa. Poslovnikom je definisano djelovanje Rektorskog foruma kao oblika funkcionalnog povezivanja i saradnje u području nauke, visokog obrazovanja, istraživanja i transfera znanja.

Osim Poslovnika, na Forumu se razgovaralo o aktivnostima vezanim uz EU projekte a prezentiran je i projekat EUTOPIA.

Nakon Prvog Rektorskog foruma koji je održan u Novom Sadu pokrenut je postupak osnivanja Zajednice univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana. Na Drugom rektorskom forumu održanom u Zagrebu potpisana je i Deklaracija univerziteta. Na Rektorskom forumu koji je održan na Sveučilištu u Mostaru potpisan je Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji, čiji je cilj unapređenje međusobne saradnje između članica Rektorskog foruma. Potpisivanjem Poslovnika na Forumu u Ljubljani i uspostavljanjem sistema, omogućuje se njegovo lakše funkcioniranje i učinkovitost.