Razmjena studenata sa Tehničkim univerzitetom u Sofiji, Bugarska

14.09.2023 - 09:40

U sklopu Erasmus+ ICM programa je otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2023/2024. godina) na Tehničkom univerzitetu u Sofiji, Bugarska. Studijske oblasti  unutar kojih je moguća prijava su Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i Mašinstvo.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na e-mail adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Tehnički univerzitet u Sofiji unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2023/2024.godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, uz obaveznu napomenu da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane Univerziteta u Bihaću (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Mjesečna stipendija iznosi 800 eura + 275 eura za troškove putovanja. Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je ponedjaljak, 16. oktobra 2023. godine a informacije o partnerskom Univerzitetu su dostupne na zvaničnom linku.