Razmjena studenata sa Silesian Technological University u Poljskoj

31.10.2019 - 09:25

Unutar Erasmus+ ICM programa (međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata Univerziteta u Bihaću (ljetni semestar 2019/2020. godine) na Silesian Tehnological University u Poljskoj (SUT). Oblasti na koje se vrše prijave su: Zaštita okoliša, ICT, građevinarstvo, engleski jezik i matematika.

Sve prijave se vrše se elektronski putem preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji na SUT šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenata. Zainteresirani studenti šalju svoje prijave do 15.11.2019. godine sa sljedećim sadržajem: iskazuju interes za prijavu na SUT unutar Erasmus+ ICM programa, navode godinu studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem studiraju, te odsjek na koji se prijavljuju na instituciji domaćinu.

Nominirani studenti će koristiti online platformu za prijavu, gdje će nakon nominacije dostaviti sljedeću dokumentaciju na engleskom jeziku:
1. Prepis ocjena;
2. Certifikat o poznavanju jezika kojim se potvrđuje znanje engleskog jezika – u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju UNBI);
3. CV u Europass formatu;
4. Skenirana kopija pasoša;
5. Jedna mala fotografija.

Ponuda SUT-a za studiranje na engleskom jeziku se može naći na sljedećem linku.

Rok za podnošenje online aplikacije (putem platforme sa svom potrebnom dokumentacijom) je 01.12.2019. godine u 23:59h.

Više informacija moguće je dobiti u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem telefona na 037226273 a prijave se mogu obaviti putem emaila alma.bosnic@unbi.ba.