Razmjena studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji

26.10.2021 - 15:00

U sklopu Erasmus+ ICM programa (Međunarodna kreditna mobilnost) otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata na Univerzitetu Lleida u Španiji predviđen za ljetni semestar akademske 2021/2022. Pokrivene oblasti su računarstvo, mašinstvo, građevinarstvo, sport, engleski jezik, turizam i poslovna ekonomija. Na sljedećem linku moguće je pogledati ponudu predmeta na engleskom jeziku. 
 

Procedura prijave za studente
Sve prijave se vrše preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću koji šalje pismo nominacije sa traženim podacima studenta na partnerski Univerzitet. Zainteresirani studenti se prijavljuju matičnom Uredu za međunarodnu saradnju putem emaila: alma.bosnic@unbi.ba do srijede 24.12.2021. godine (tada se dostavlja mail u kojem se iskazujete interes za prijavu na Univerzitetu Lleida unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar akademske 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljujete na instituciji domaćinu; zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li se već učestovalo u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Selekcija prijavljenih kandidata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. 

Nominirane studente će nakon toga kontaktirati Erasmus+ koordinator sa partnerskog univerziteta sa tačnim uputama za dostavljanje neophodnih dokumenata. 

Više informacija moguće je dobiti putem navednog emaila kao telefonski na broj 037226273.