Razmjena studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj

17.10.2022 - 09:00

Otvoren je poziv za prijavu za stipendiranje razmjene studenata na Poitiers Univerzitetu u Francuskoj, unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestra akademske 2022/20223. godine (januar-maj 2023). Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su zastupljene na sljedećem linku, a više informacija dostupno je u online Erasmus+ vodiču.

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Poitiers univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2022/2023. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, uz obaveznu napomenu da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju francuskog jezika. Za studente master studija, koji se žele prijaviti na Poitiers univerzitet, postoji mogućnost slušanja predmeta na engleskom jeziku. Isti se trebaju javiti na gore navedenu mail adresu da bi dobili listu predmeta koji se realiziraju na engleskom. Selekcija prijavljenih kandidata studenata će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. 

Mjesečna stipendija iznosi 850 eura, a naknada za putni trošak 275 eura. Rok za prijavu je utorak, 25.10.2022. godine.