Promocija Bosanskog pravopisa autora Refika Bulića

16.09.2023 - 09:30

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću uz podršku Grada Bihaća organizator je promocije Bosanskog pravopisa, autora Refika Bulića, redovnoga profesora Filozofskog fakulteta u Univerziteta Tuzli. Izdavač Bosanskog pravopisa je Instutut za bosanski jezik i književnost. Prema mišljenjima renomiranih lingvista unutar i van Bosne i Hercegovine, izlazak Bosanskog pravopisa je najvažniji događaj u procesu renomiranja bosanskog jezika. Njegov značaj je višestruk, od načina pisanja, praktičnosti, pravopisnim preporukama, namjeni, a posebna novina je da ovo prvi akcentirani pravopis. O tim segmentima govorit će se u subotu, 16. septembra 2023. godine s početkom u 19h u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJ-a u Bihaću. O knjizi će govoriti prof. dr. Šeherzada Džafić sa Univerziteta u Bihaću i prof. dr. Halid Bulić sa Univerziteta u Sarajevu.
 
Refik Bulić doktor je lingvističkih nauka i redovni profesor za užu naučnu oblast lingvistika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Završio je studij srpskohrvatskog / hrvatskosrpskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Pedagoškoj akademiji u Tuzli i Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavio je 13 knjiga iz oblasti lingvistike. Od 2012. godine profesor je za predmet Dijalekatska baza književnog jezika na doktorskom studiju lingvističke bosnistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a od 2016. godine profesor je na doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za predmet Gramatički sistem bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika. Član je  Centra za leksikologiju i leksikografiju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član Upravnog odbora Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli te član Redakcije časopisa Bosanski jezik. Savjetnik je za lingvistiku u Magazinu za jezik i književnost Lingvazin (izdavač Institut za bosanski jezik i književnost u Tuzli). Trenutno radi na projektu Istraživanje leksike u govorima živiničkoga kraja.