Profesorica Zemira Delalić boravila na Fakultetu za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerziteta u Mariboru

23.06.2022 - 12:15

Profesorica Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću Zemira Delalić, boravila je od 6. do 10. juna 2022. godine, a u okviru međunarodne mobilnosti nastavnog osoblja Erasmus+ programa, na Odsjeku Fitomedicina Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerziteta u Mariboru. Profesorica Delalić je sarađivala sa profesorom dr. Mariom Lešnikom i aktivno učestovala u radu na eksperimentalnim makropokusima u biljnoj proizvodnji, a koji su locirani kod farmera po svim dijelovima Republike Slovenije. Svi pokusi su postavljeni po EPPO standardima na kojima se primjenjuje integralna proizvodnja i ekološka zaštita. Pored ekoloških preparata u suzbijanju štetočina i korova, primjenjuje se i nova tehnologija uzgoja poljoprivrednih kultura koja umanjuje njihovu pojavu i štiti životnu sredinu od pesticida, a to je sistem ''No-till'' i ''Minimum till''. Imajući u vidu činjenicu da ovakav način biljne proizvodnje na našim prostorima nije još uvijek aktuelan, nova saznanja i iskustva iz toga područja profesorice Delalić će biti značajna prije svega za studente Biotehničkog fakultete, ali i za farmere Unsko-sanskog kantona.