Produženje roka za prijavu na doktorski studij Tehničkog fakulteta UNBI

10.12.2021 - 08:25

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću br. 06-5367 od 1.12.2021. godine, produžava se rok za prijavu i prijem dokumenata za upis studenata na prvu godinu Trećeg ciklusa (doktorski studij) do 24.12.2021. godine. Upis studenata vrši se iz studijskih programa "Savremene proizvodne tehnologije" i "Elektrotehnika i računarstvo" na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću za akademsku 2021/2022. godinu .