Produženje raspisanog Javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu Prvog, Drugog i Trećeg ciklusa studija za akademsku godinu 2019/2020. na Univerzitetu u Bihaću

01.10.2019 - 08:55

Na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću 27. septembra donesene su Odluke o produženju raspisanog Javnog konursa za upis studenata na prvu godinu Prvog ciklusa, te na Drugi i Treći ciklus studija za akademsku 2019/2020. godinu. Konkurs za upis na prvu godinu Prvog ciklusa traje do 15. oktobra 2019. godine dok je Konkurs za upis studenata na Drugi i Treći ciklus otvoren do 30. oktobra 2019. godine. Upis studenata će se vršiti prema utvrđenoj upisnoj kvoti Senata.

Na sljedećim linkovima dostupne su Odluke Senata za upis na Prvi ciklus kao i za Drugi i Treći ciklus.