Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu

10.03.2020 - 09:15

Upravni odbor Univerziteta u Bihaću je na osnovu Statuta Univerziteta u Bihaću, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Odluke o privremenom financiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart, donio Odluku u usvajanju Privremenog plana javnih nabavki za 2020. godinu. Cjelokupan dokument Odluke dostupan je na linku.