Predavanje o organizaciji zajedničkih studijskih programa

26.09.2019 - 08:35

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Erasmus+ kancelarijom Bosne i Hercegovine, organizuje TAM misiju (predavanje) na temu zajedničkih programa i stepena/kvalifikacija, odnosno njihove organizacije, administriranja i implementacije. Predavač će biti ekspert Frank McMahon sa Dublin Institute of Technology (Irska).

Glavne teme ekspertske misije će biti modaliteti apliciranja, pristupi u kreiranju i izvođenju zajedničkih studijskih programa i individualna iskustva institucija u Irskoj. Takođe, na predavanju će biti predstavljene informacije sa HERE seminara iz Novog Sada vezano za predmetnu problematiku. 

Predavanje će se održati 4.10.2019. godine u prostorijama rektorata na Univerzitetu u Banjoj Luci (Bulevar vojvode P. Bojovića 1a) od 10 do 16h. Dostupan je detaljan program i satnica predavanja.

Zainteresovani se mole da potvrde svoje učešće na email dzenan.omanovic@cip.gov.ba najkasnije do utorka 1.10.2019. godine do 17h.