Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs

11.10.2022 - 11:00

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje konkurs za angažman saradnika u akademskoj 2022/2023. godini. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.