Poziv

26.12.2022 - 08:00

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom Konkursu za radno mjesto saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upućuje Poziv kandidatima_kinjama za održavanje pismenog ispita. Obavještavaju se prijavljeni kandidati_kinje da će se pismeni dio ispita održati u utorak 27.12.2022. godine sa početkom u 12h u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Pismenim ispitom bit će obuhvaćena materija iz uže naučne oblasti Računovodstva; odredbe Zakona o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona (Službeni glasnik USK, broj: 24/17., prečišćeni tekst, 15/20. i 24/21.); Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 02-1914/09 od 27.10.2009. godine); Izmjena i dopuna Statuta UNBI-a (broj: 06-7883/16 od 08.12.2016. godine); Pravila studiranja na studiju Prvom ciklusa UNBI-a (broj: 06-3667/19 od 27.06.2019. godine). Kadidati su dužni predočiti ličnu kartu prije pristupanja pismenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu ili odustanu od pismenog ispita gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.