Poziv

08.12.2022 - 13:50

Komisija za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnos na određeno vrijeme po raspisanom konkursu za radno mjesto saradnik u zvanju asistenta u užoj naučnoj oblasti Matematika, na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upućuje Poziv kandidatima_kinjama za održavanje pismenog ispita, da pristupe pismenom dijelu ispita koji će se održati 12.12.2022. godine u 12h u prostorijama Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću. 

Pismenim ispitom bit će obuhvaćena materija iz sljedećih tematskih oblasti: Matematičke analize i Algebre; odredbe Zakona o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona (Službeni glasnik USK, broj: 24/17. prečišćeni tekst, 15/20. i 24/21.); Statuta Univerziteta u Bihaću (broj: 02.1914/09 od 27.10.2009.; Izmjena i dopuna Statuta UNBI-a (broj: 06-7883/16 od 08.12.2016. godine); kao i Pravila studiranja na studiju Prvog ciklusa UNBI-a (broj: 06-3667/19 od 27.06.2019.). 

Kadidati_kinje su dužni predočiti ličnu kartu prije pristupanja pismenom ispitu. Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu ili odustanu od pismenog ispita gube pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.