Poziv za prijave za učešće u online događaju Evropski dani istraživanja i inovacija 2020

10.09.2020 - 14:10

U periodu od 22. do 24. septembra 2020. godine putem online platforme koja je otvorenog pristupa, održaće se Evropski dani istraživanja i inovacija. Radi se o jednom od najvažnijih događaja koje organizira Evropska komisija u cilju povezivanja istraživača, predstavnika univerziteta, vlasti, poduzetnika te javnosti općenito. Svrha događaja je podizanje svijesti o nauci i istraživačkom radu, promocija programa i projekata kojima se financira naučno-istraživački rad, te umrežavanje i pronalaženje partnera z aistraživačke aktivnosti.

Sadržaji su podijeljeni u 10 tzv. HUBova, tj. sekcija zavisno od oblasti – Politike u oblasti i istraživanja i inovacija, Okoliš i održivi razvoj, Digitalni svijet, Horizon Europe (novi program EU za financiranje istraživanja), Posebne misije za čovječanstvo, Rješenja za unapređenje istraživačkog rada, Međunarodna saradnja, Evropsko vijeće za inovacije, Evropski institut za inovacije i tehnologije, Evropsko vijeće za istraživanje, te plenarne sesije. 

Dodatne informacije o događaju i obrazac za prijave dostupni su putem linka.