Poziv za mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja Univerziteta u Bihaću

28.09.2020 - 13:00

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je Konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskim univerzitetima u sklopu konzorcija "Marenostrum" u kojeme kao partneri sudjeluju Univerzitet u Algarveu, Univerzitet Nova Lisboa, Univerzitet u Evori i Univerzitet u Portu). Period boravka se odnosi na ljetni semestar 2020/2021. godine (od februara do juna 2021. godine).

Na Konkurs je mogu prijaviti studenti bachelor, master i PhD studija UNBI za opciju prakse, nastavno osoblje UNBI (za teaching) i nenastavno osoblje UNBI (za training). Ponuđene studijske oblasti dostupne su putem linka, a kontakt osoba dostupna je putem emaila

Ukupan broj stipendija je sljedeći: studenti za opciju prakse (Bachelor, Master, PhD) četiri (4) stipendije; nastavno osoblje (teaching) dvije (2) stipendije; nenastavno osoblje (training) dvije (2) stipendije uz napomenu da je ovo ukupan broj stipendija namijenjen za četiri partnerska univerziteta iz BiH (Univerzitet u Bihaću, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.

Stipendija za studente u mjesečnom iznosu iznosi 850 € + troškovi puta 360 € + osiguranje, dok za osoblje dnevnica iznosi 160 € + troškovi puta 360 €.

Kandidati i kandidatkinje se prijavljuju putem online platforme Univerziteta u Algarveu (koordinatora konzorcija) gdje je potrebno registrovati se, a potom unijeti tražene podatke i dokumente.

Više informacija moguće je dobiti u Uredu za mađunarodnu saradnju UNBI telefonski (037243768) ili putem maila Alme Bosnić.