Poziv za angažman terenskih koordinatora istraživanja

03.07.2020 - 10:15

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja CREDI iz Sarajeva objavljuje poziv za formiranje baze terenskih koordinatora istraživanja za potrebe implementacije trenutnih i budućih aktivnosti provođenja anketa na području Bosne i Hercegovine. CREDI je nezavisni, neprofitni i nestranački think-tank s ciljem jačanja kulture vođenja politike utemeljene na dokazima u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana proizvodnjom visoko kvalitetnih evaluacija programa i politika, kao i istraživanja u društvenim naukama, koristeći najsavremenije metodološke pristupe.

U prethodnom periodu CREDI je započeo sa implementacijom nekoliko projekata koji uključuju provođenje anketa na području Bosne i Hercegovine i trenutno radi na ojačavanju tima anketara. Timu CREDI-a potrebne su osobe na poziciji terenskog koordinatora istraživanja zaduženih za monitoring i kontrolu rada anketara na terenu.

Sve detalje o pozivu zainteresirani kandidati mogu pronaći na web-stranici Centra.