Posjeta predstavnika Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini Univerzitetu u Bihaću

16.03.2021 - 14:40

Predstavnice Ureda za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, Alma Bosnić i Džalila Muharemagić, ugostile su u srijedu, 10. marta 2021. godine predstavnike Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Stefana Donatija i Milenka Buzadžiju. Povod posjete bio je razgovor o dosadašnjim aktivnostima na Univerzitetu u Bihaću koje su realizirane podrškom Evropske unije, te o budućim mogućnostima saradnje sa Delegacijom EU u BiH, naročitom Uredom u Banjoj Luci. 

Predstavnice Ureda istakle su dugogodišnju saradnju sa različitim institucijama koje podržava Evropska unija, te učešće Univerziteta u Bihaću u nizu projekata kroz raniji Tempus i Erasmus Mundus, te trenutni Erasmus+ program. Govora je bilo i o nastojanjima Univerziteta da ojača svoje naučno-istraživačke kapacitete kroz podršku Evropske unije unutar programa za istraživače. 

Na sastanku je dogovoreno i da se osmisle konkretne radionice i projekti namijenjene za studente, osoblje i lokalno stanovništvo, koje će biti usmjerene na specifične potrebe ovih ciljanih grupa.