Posjeta Atašea za saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini Univerzitetu u Bihaću

15.02.2021 - 10:30

U oktobru 2020. godine Ured za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću posjetio je ataše za saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini Sylvain Rigolleto. Njegovi domaćini bili su prorektorica prof. dr. Amela Čolić, Alma Bosnić i mr. Džalila Muharemagić. Na sastanku je dogovoreno da se od marta 2021. godine za osoblje i studente Univerziteta u Bihaću omogući pohađanje besplatnog online kursa francuskog jezika, kojega bi finansirala Ambasada Francuske u našoj zemlji a koji bi se izvodio putem Francuskog instituta sa sjedištem u Sarajevu. Izuzetna dugogodišnja saradnja sa Ambasadom Francuske se time nastavlja i u ovoj godini, a navedeni kurs francuskog jezika je iznimna prilika studentima i osoblju Univerziteta za dodatno usavršavanje i sticanje novih znanja.