Odbrana magistarskog rada Josipa Burčula na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću

24.11.2021 - 10:15

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću obavejštava da će se javna odbrana master rada kandidata Josipa Burčula pod nazivom „Korupcija u javnoj nabavi“ održat u utorak 21.12.2021. godine u 11h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Master rad se može pogledati svakim radnim danom od 10 do 12h u Sekretarijatu Pravnog fakulteta u Bihaću.