Obavijest

05.09.2023 - 08:40

Javna odbrana master rada kandidata Rijada Makića pod nazivom Kontinuitet krivičnog prava u Bosni i Hercegovini  historijski pregled, održaće se u petak 29. septembra 2023. godine u 12h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Rad Rijada Markića se može pogledati svakim radnim danom od 10 do 12h u Sekreterijatu Pravnog fakulteta.