Naučno-istraživački časopis Post Scriptum indeksiran u EBSCO

26.08.2019 - 01:00

Podijeli sa:

Nakon registracije u CEEOL-u (Central and Eastern European Online Library), časopis Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Post Scriptum, indeksiran je u jednoj od najpoznatijih svjetskih baza, EBSCO. EBSCO-ove akademske baze podataka koriste se za pretraživanje ključnih riječi u više od 130 000 akademskih biblioteka i istraživačkih institucija širom svijeta. Pored referentnosti, registracija i indeksiranje u EBSCO pruža priliku da se poveća vidljivost časopisa i autora (citati, IF) kao i poboljšanje cjelokupne prepoznatljivosti Univerziteta u Bihaću. 

Časopis Post Scriptumosnovan je 2010. godine s ciljem da se unaprijedi naučno-istraživački rad na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Vremenom je časopis postao prepoznatljiv u regionu tako da na njegovu adresu pristižu tekstovi s drugih univerziteta u BiH, ali van njenih granica. Kako je prvobitna namjera časopisa da pokrije sve studijske grupe na Pedagoškom fakultetu, časopis je registriran kao interdisciplinaran, iako je dosadašnja praksa pokazala da bi se časopis mogao profilirati kao časopis humanističkih i društvenih nauka. Nakon uredničke, tekstovi u časopisu prolaze dvostruku anonimnu recenziju. Poslije prolaska recenzije, tekstovi ulaze u Univerzalni decimalni klasifikacijski sistem (UDK) čime dobivaju jedinstven identifikaciji broj (u zavisnosti od oblasti kojom se bave). Jezici časopisa su zvanični jezici u Bosni i Hercegovini: bosanski, hrvatski i srpski. Članci koji su pisani na drugim jezicima (engleski i njemački) podliježu provjeri izvornih govornika. Prvi broj časopisa izišao je u zimskom semestru akademske 2010/2011. godine. Od tada pa do danas časopis ima kontinuitet u izlaženju. U pripremi je IX broj časopisa za akademsku 2019/2020. godinu. Osnivačica i urednica časopisa Post Scriptumje je nastavnica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Šeherzada Džafić. 

Više podatka o časopisu kao i svi dosadašnji brojevi dostupni su na web stranici časopisa.