Naučna konferencija: Porodica i slobodno vrijeme

09.05.2023 - 09:25

Povodom Međunarodnog dana porodice, a u okviru obilježavanja desete godišnjice postojanja i rada odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u subotu 13. maja 2023. godine održat će se naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom Porodica i slobodno vrijeme. Cilj Konferencije je da se kroz multidisciplinarni pristup istakne značaj i uloga porodice i slobodnog vremena u aktuelnom društvenom trenutku, kao i da se prezentiraju iskustva stručnjaka i istraživača o uzrocima, problemima i promjenama koje zahvataju porodicu, a kako bi se ponudila efikasna rješenja, pogledi, pristupi i mehanizmi koji bi mogli unaprijediti kvalitetu porodičnog života. Program konferencije je multidisciplinaran, a na konferenciji će sudjelovati domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, komunikologije, islamske teologije, kao i srodnih oblasti, koji će analizama i predstavljanjem rezultata istraživanja ponuditi nova rješenja o podizanju kvalitete porodičnog života i organizacije slobodnog vremena.