Monitoring projekta Erasmus+ CBHE – MSc Sustainable Food Production Systems / STEPS

21.05.2021 - 11:25

U svrhu kontinuiranog praćenja projekata iz programa Erasmus+, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Evropske komisije  (EACEA) provodi sveobuhvatnu politiku praćenja na terenu. U tom kontekstu, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini 18. maja 2021. godine obavila je monitoring posjetu projektu Erasmus+ CBHE STEPS koji se realizira na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Monitoring je obavljen od strane direktora Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH Suada Muhibića, projektne službenice Mahire Zonić i asistentice Maše Vinšbah. Svrha posjete je upoznavanje uposlenika bh. Nacionalne Erasmus+ kancelarije sa trenutno aktuelnim ali i završenim aktivnostima, kao i dobijanje povratnih informacije da li je projekt u toku realizacije naišao na bilo kakve probleme u operativnoj i ili financijskoj relizaciji. Pored nastavnika Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću doc. dr. Emira Mujića i prof. dr. Sabahudina Bajramovića sa Univerziteta u Sarajevu sastanku je prisustvovalo i drugo akademsko i administrativno osoblje uključeno u projekat STEPS, kao i studenti II ciklusa studija “Održivi sistemi proizvodnje hrane”, te uposlenici laboratorije Biotehničkog fakulteta. Ispred koordinatora projekta, Poljoprivrednog Univerziteta u Tirani (AUT) sastanku je putem video linka prisustvovala prof. Luziana Hoxha. Na kraju monitoringa održan je i planirani sastanak sa rektorom Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadilom Islamovićem. Sumirajući informacije nakon monitoring posjete, predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH iskazali su zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima i ostvarenim rezultatima u realizaciji projekta.