Mobilnost na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj

29.12.2021 - 09:15

Otvoren je Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata, nastavnika kao i administrativnog osoblja Univerziteta u Bihaću (zimski/ljetni semestar 2021/2022. godina) na Muş Alparslan univerzitetu u Turskoj. Studijske oblasti unutar kojih je moguća razmjena su humanističke nauke, strani jezici, društvene nauke, te psihologija i srodne nauke. Više informacija o samom Univerzitetu i studijskim odsjecima dostupno je na službenoj web stranici Univerziteta
 

Procedura prijave za studente
Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Muş Alparslan univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2021/2022. godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, odsjek i fakultet na kojem se studira, te odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu; zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika – B1 (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta a za tu svrhu dovoljno je obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu). Mjesečna stipendija iznosi 800 eura (5 mjeseci) + 360 eura za putne troškove. 
 

Procedura prijave za osoblje
Nastavno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem se iskazuje interes za prijavu na Muş Alparslan univerzitet unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2021/2022. godine, CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan obuke ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je institucionalni Erasmus+ koordinator, Yahya Adanir, email: y.adanir@alparslan.edu.tr. Nastavnici treba da posjeduju minimum B1 nivo znanja engleskog jezika. Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 360 eura za putne troškove (5 dana + 2 dana puta). 

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije. Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je petak, 24.1.2022. godine.