Mevlana program razmjene za studente na Aydin Adnan Menderes univerzitetu

24.02.2020 - 14:00

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata Univerziteta u Bihaću na partnerskom Aydin Adnan Menderes univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 6.3.2020. godine. Zainteresirani_e kandidati_kinje studenti_ce trebaju na gore navedeni mail dostaviti sljedeće podatke: - Popunjen aplikacion obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju); - Popunjen obrazac sa podacima o studentu (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju); - Prijavljeni studenti će biti u obavezi popuniti i online prijavu ((obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju).

Mjesečna stipendija za studente iznosi 1300 turskih lira.

Više informacija o Aydin Adnan Menderes univerzitetu dostupno je na njihovoj web-stranici.