Mevlana program razmjene za studente i nastavnike na Sinop univerzitetu

25.02.2020 - 08:45

Objavljen je poziv za prijavu za stipendiranje boravka studenata i nastavnika Univerziteta u Bihaću na partnerskom Sinop univerzitetu unutar Mevlana programa razmjene za 2020/2021. godinu iz društvenih i humanističkih nauka. Prijave se realiziraju preko Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću putem emaila alma.bosnic@unbi.ba do 9.3.2020. godine. 

Zainteresirani_e kandidati_kinje studenti_ce trebaju na gore navedeni mail dostaviti sljedeća dokumenta: Popunjen aplikacion obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju), Potvrda o upisu na studij i prepis ocjena (prevedeno na engleski jezik), 2 fotografije, Potvrdu o poznavanju engleskog ili turskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju). Mjesečna stipendija za studente iznosi 1300 turskih lira.

Zainteresirani_e kandidati_kinje nastavnici_e na gore navedeni mail dostavljaju sljedeću dokumentaciju: Popunjen aplikacioni obrazac (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju), Potvrdu o poznavanju engleskog ili turskog jezika (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju), Kopiju pasoša ili lične karte. Dnevnica za nastavnike iznosi 45-55 turskih lira (ovisno o zvanju), te plaćen putni trošak u iznosu od 3100 turskih lira. Razmjena za nastavnike traje od 14 dana do 3 mjeseca (6 sati sedmično).

Više informacija o Sinop univerzitetu dostupno je na njihovoj web-stranici.