Konkursi Fakulteta zdravstvenih studija

08.10.2020 - 09:45

Fakultet zdravstvenih studija raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme saradnika u zvanju asistenta na užoj naučnoj oblasti (grani) Industrijska biotehnologija, na predmetima: Upravljanje otpadom i na užoj naučnoj oblasti (grani): Okolišna biotehnologija na predmetu: Upravljanje zrakom (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.

Također, Fakultet zdravstvenih studija raspisuje Konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove radnog mjesta „Radnik na održavanju čistoće / kafe kuharica“ sa punim radnim vremenom (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.