Konkurs za upis na 3. ciklus studija na Tehničkom fakultetu

16.01.2020 - 08:20

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu Trećeg ciklusa studija naziva Savremene proizvodne tehnologije, za akademsku 2019/2020. godinu. Završetkom ovoga studijskog programa svršenici stiču pravo na akademsku titulu Doktor tehničkih nauka iz oblasti konstrukciono-proizvodnog mašinstva te titulu Doktor tehničkih nauka iz oblasti tehnologija obrade drveta. Ukupan zbir stečenih ECTS bodova iznosi 480.

Studij je limitiran na 10 polaznika i polaznica a informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i drugim detaljima dostupne su na linku.