Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko- sanskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu

07.07.2022 - 09:50

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona raspisuje Konkurs za stipendiranje studenata sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2021/2022. godinu. Prijava za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta na adresu Alije Đerzeleza broj 6, 77000 Bihać, putem pisarnice Vlade Unsko-sanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Detalji su dostupni na zvaničnoj web-stranici Vlade USK.