Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka

28.09.2021 - 09:20

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine raspisuje Konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Detalji Konkursa dostupni su na zvaničnoj web-stranici Agencije.