Konkurs Univerziteta u Bihaću

20.12.2021 - 09:30

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i to spremačica/kafe kuharica u Rektoratu Univerziteta u Bihaću na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.