Konkurs Univerziteta u Bihaću

30.07.2020 - 09:20

Univerzitet u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini za Biotehnički i Fakultet zdravstvenih studija. Detalji Konkursa su dostupni u pdf-dokumentu.