Konkurs Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

23.12.2020 - 11:15

Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme nastavnika u zvanju docent na naučnu oblast Proizvodno mašinstvo i saradnika u zvanju asistent na naučnu oblast Opšte mašinstvo, naučnu oblast Betonske i armiranobetonske konstrukcije i na naučnu oblast Automatika i elektronika. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.