Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

17.05.2021 - 11:20

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Ponovni konkurs za angažman saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na predmet Međunarodno javno pravo (1 izvršilac) i saradnika u zvanju asistenta / višeg asistenta na predmet Kriminologija (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.