Konkurs Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću

06.06.2020 - 09:00

Pravni fakultet Univerziteta u Bihać raspisuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika (docent) na Naučnu oblast: Državno pravo. Detalji Konkursa dostupni su u pdf dokumentu na sljedećem linku.