Konkurs Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću

01.10.2020 - 08:00

Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za angažman nastavnika za akademsku 2020/21. godinu na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.