Konkurs na Univerzitetu u Bihaću

13.12.2019 - 08:35

Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću raspisali su Konkurse za angažman nastavnika i saradnika u akademskoj 2019/2020. godini. Više informacija dostupno je u zasebnim PDF datotekama (Ekonomski fakultet; Pravni fakultet). Ujedno Tehnički fakultet raspisao je Konkurs za ponovni izbor / reizbor. Više informacije dostupno je u PDF datoteci Konkursa.