Konkurs Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću

16.01.2021 - 09:00

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću objavljuje Javni konkurs za ponovni izbor u naučno-nastavno zvanje nastavnika-docenta na predmetima Anatomija, Zdravstvena njega i Patronažna njega (1 izvršilac). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.