Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

10.03.2023 - 08:55

Ekonomski  fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman nastavnika u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine i to po jedan izvršilac na sljedećim predmetima: Menadžersko računovodstvo, Međunarodno računovodstvo, Oglašavanje i odnosi s javnošću, Menadžment znanja, Osnovi menadžmenta. Detalji Konkursa dostupni su u odvojenom pdf-dokumentu.