Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

03.11.2022 - 09:20

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje konkurs za angažman nastavnika i saradnika u izvođenju nastave i vježbi na Prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/2023. godini. Detalji Konkursa dostupni su u dva odvojena pdf-dokumenta. Prvi je za predmete Matematika za ekonomiste, Strateški menadžment, Projektni menadžment. Drugi je za užu naučnu oblast Marketing.