Konkurs Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću

11.11.2019 - 07:55

Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za izbor u zvanja kao i Konkurs za angažman nastavnika i saradnika na I ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. godini. Konkursi ostaju otvoreni 15 dana od dana objavljivanja a u pdf dokumentaciji koja je dostupna na web-stranici Univerziteta u Bihaću u sekciji Konkursi moguće je naći više informacija.