Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

18.09.2023 - 08:55

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Drugog ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini. Radi se o studijskom programu Ekoinženjerstvo a broj studenata je sedam. Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.