Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

17.11.2021 - 10:10

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za izbor u zvanje nastavnika – docenta (napredovanje) na širu oblast (područje): Inženjerstvo i tehnologija, polje: Inženjerstvo životne sredine; uža oblast (grana): Industrijska i okolišna biotehnologija (izbor u zvanje za jednog izvršioca). Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu.