Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

12.11.2019 - 10:45

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavio je Konkurs za izbor u zvanja. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Više informacija o samom Konkursu dostupno je na sljedećem linku.