Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

01.10.2020 - 08:00

Univerzitet u Bihaću raspisuje Ponovljeni konkurs za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika na Biotehničkom fakultetu u akademskoj 2020/2021. godini. Detalji su dostupni u pdf-dokumentu.