Konkurs Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

13.03.2020 - 08:00

Senat Univerziteta u Bihaću raspisao je Konkurs za izbore u zvanja / ponovne izbore u zvanja na sljedeće pozicije: Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje) Inženjerstva i tehnologije Polje: Hemijsko inženjerstvo; Uža oblast (Grana): Hemijsko inženjerstvo. Radi se o izboru u zvanje jednog izvršioca. Izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – redovnog profesora (napredovanje) na Širu oblast (Područje) Prirodnih nauka; Polje: Hemijske nauke; Uža oblast (Grana): Fizikalna hemija, Radi se o izboru u zvanje jednog izvršioca. Ponovni izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika – vanrednog profesora na Širu oblast (Područje) Poljoprivrednih nauka; Polje: Animalne nauke; Uža oblast (Grana): Stočarstvo. Radi se o ponovnom izboru u zvanje jednog izvršioca.

Više detalja o samom konkursu dostupno je na linku.