Javna odbrana doktorskog rada kandidata Ermina Bajramovića

10.11.2022 - 13:30

Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u petak 2. decembra 2022. godine u 13:30h, u amfiteatru, održaće se javna odbrana doktorata iz tehničkih nauka kandidata Ermina Bajramovića, dipl.ing.maš na temu: „Istraživanje uticaja promjenjivih opterećenja na proces inicijacije i rasta prsline kod zavarenih čeličnih konstrukcija“. Rad se brani pred komisijom koju čine predsjednik prof. dr. Zijah Burzić, a članovi su prof. dr. Dženana Gačo, u svojstvu mentorice; prof. dr. Fadil Islamović, član; prof. dr. Mersida Manjgo, članica; prof. dr. Damir Hodžić, član. Za zamjenskog člana se imenuje prof. dr. Atif Hodžić. Doktorski rad može se pogledati u biblioteci Tehničkog fakulteta u Ulici dr. Irfana Ljubijankića bb (Bihać) i u Rektoratu Univerziteta u Bihaću. Pristup odbrani je slobodan.