Istraživački rad doc. dr. Irfana Hošića kao Fulbright stipendiste u Detroitu (SAD)

31.10.2019 - 16:00

Nastavnik na Tekstilnom odsjeku u Bihaću, doc. dr. Irfan Hošić, boravi trenutno u Detroitu (SAD) gdje radi na istraživačkom projektu Post-industrijski kulturni pejsaž Sarajeva. Umjetnost i kriza. Njegov istraživački projekat nagrađen je Fulbright stipendijom i podrazumjeva desetomjesečni boravak u tome gradu a njegovi akademski domaćini su College for Creative Studies i Wayne State University.

Doc. dr. Hošić je za svoje istraživanje odabrao Detroit kao mjesto teških ekonomskih lomova i ogromnih socijalnih rezova i promjena, čiji kulturni okoliš sa svojim specifičnim umjetničkim strategijama predstavlja jedinstveno mjesto za komparaciju sa bosanskim slučajem. Iako se u Sarajevu radi o post-socijalističkom, a u Detroitu o post-kapitalističkom scenariju, ova dva grada njeguju začuđujuću sličnost kada je u pitanju industrijska prošlost, demografski lom i konfliktna pozadina, te kulturna produkcija koja iz toga proizilazi.

Doc. dr. Hošić je već nekoliko puta boravio u Detroitu – 2013. kao gostujući predavač na Penny W. Stamps School for Arts and Design University of Michigan i drugi put 2015. godine kao istraživač na Screen Arts & Cultures također University of Michigan.

Istraživanje doc. dr. Irfana Hošića se veže uz njegove minule projekte i aktivnosti, kao što su Retrografija dizajna (2015), #InFocus2015 (2015), Slika krize (2015) i Dizajn i kriza (2017) pri čemu će ovaj posljednji uskoro biti krunisan naučnim zbornikom u izdanju sarajevskog Buybooka. Ujedno, revitalizacija Kluba radnika Kombiteksa (KRAK) na kojeme doc. dr. Hošić radi zadnjih godina, je projekat praktičnog transfera znanja a koji svoju inspiraciju vuče upravo iz Detroita.